Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rychlost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Vliv stavu pneumatik a tlaku huštění na brzdnou dráhu vozidla
 (Milan Kotík)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fhll65// | Zemědělská specializace / Automobilová doprava | Theses on a related topic

Měření a vyhodnocení vysokorychlostních dějů pomocí vysokorychlostního kamerového systému Olympus i-SPEED 2
 (Michal BAROŇ)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//53f8we// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Theses on a related topic

Nedestruktivní optovláknový senzorový systém pro měření rychlosti v dopravním provozu
 (Jan Nedoma)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127358 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie | Theses on a related topic

Stanovení míst a úseků pro měření rychlosti vozidel na dálnici D11
 (Jiří Vlk)

2020, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ktimqu// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Propojení rychlokamery s dalšími měřicími systémy
 (Jan Průša)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8981 | Fyzika / Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika | Theses on a related topic

Analýza výrobného procesu v spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o.
 (Lukáš HRNČÍK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rg7hvt// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Riadenie nákladov v spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o.
 (Ferdinand Jakúbek)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93427 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Analýza konkurenceschopnosti ve společnosti Continental Matador Truck Tires s. r. o.
 (Róbert ŠPRTA)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gnfph1// | Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality | Theses on a related topic

Optimization of Serviceability of Vulcanizing Presses of Commercial Tires in Continental Barum s. r. o.
 (Josef Biernát)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pa98q2// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Projekt zdokonalenia CSR aktivít v spoločnosti Continental Matador Truck Tires, s. r. o.
 (Jana BADŽGOŇOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8x4hw8// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)