Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

calibration models

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Calibration of Viscoplastic Models for SAC305 Material
 (Chanthru Anthony Xavier Sahayam)

2023, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//248gpm// | Aplikovaná mechanika / | Theses on a related topic

Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening
 (Slavomír Parma)

2018, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//7nfdic// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms
 (Tomáš OSVALD)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w1mbex// | Matematika / Matematika a management | Theses on a related topic

Úmrtnostní modely v pojištění
 (Řeháková Řeháková)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p79qi/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Vývoj a kalibrace kredit skóringových modelů
 (Eva Horáčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4lqm/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic