Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

canisterapie/ canistherapy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Vliv muzikoterapie a canisterapie na rozvoj žáků s těžkým postižením
 (Jana Hanáčková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xvdm9/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití canisterapie a felinoterapie v domovech pro seniory
 (Michaela Nulíčková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eh3kf/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Využití canisterapie u žáků s dětskou mozkovou obrnou
 (Jana Vachová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nfdwt/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Přínosy canisterapie z pohledu canisterapeuta a osoby pečující o klienta canisterapie
 (Ruth Steinerová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rm0pk/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Canisterapie z pohledu zdravotnického pracovníka
 (Hana Skulová)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1lpc/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Canisterapie a její vliv na žáky s kombinovaným postižením
 (Veronika Hlavinková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkqpu/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Canisterapie u osob s tělesným postižením v lázeňském zařízení
 (Eliška Foltýnová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a4zni/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Canisterapie v domově pro seniory
 (Klára Fialová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r4s9i/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Canisterapie a její využití u dětí s extrémními poruchami chování
 (Lucie Plchotová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pnu4x/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití canisterapie ve speciální třídě pro žáky s poruchami autistického spektra z pohledu rodičů
 (Lubor Blahůšek)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wk9jw/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)