Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

žurnalistika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Informační systém pro evidenci servisu montážní firmy kabelové televize
 (Robert Timko)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78795 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Specifika titulních stran českého bulvárního a seriózního denního tisku z hlediska jejich grafické podoby
 (Karolína POSPÍŠILOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q7p139// | Humanitní studia / Anglická filologie - Žurnalistika | Theses on a related topic

Proměny týdeníku Respekt
 (Martin KUBIS)

2008, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p9kjl4// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic