Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

oriental region

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Toponimia de Andalucía Oriental
 (Daria Mlejnkova)

2019, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//bdb7nd// | Specializace v pedagogice / anglický jazyk - španělský jazyk | Theses on a related topic

Análisis del Turismo en Bohemia Oriental
 (Lucie SOKOLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hcnccn// | Filologie / Španělština ve sféře podnikání | Theses on a related topic

El análisis del turismo en Bohemia Oriental
 (Lucie SOKOLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0g21n2// | Filologie / Španělština ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Speciace rodu Cautires v Orientální oblasti (Coleoptera: Lycidae)
 (Alice JIRUŠKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fru2ft// | Biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Ptáci Orientální oblasti ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě
 (Štěpán KLIMŠA)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kqsiha// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Orientalismy v románu Meši Selimoviće Derviš i smrt a jejich odraz v českém a polském překladu
 (Andrea Kovar)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/imq97/ | Filologie / Srbský jazyk a literatura | Theses on a related topic