Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

práce, kameramana, software, filmová, technika, filmové, triky, video, (výroba), postprodukce, filmový, střih

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1. Teoretická práce: Produkce v animačním studiu (historie, technika animace) 2. Praktická práce: hrané filmy Amputace a Kapitola -1, produkce
 (Eva BABINCOVÁ PLUTOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bwrf0t// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Produkce | Theses on a related topic

Využití filmových technik a videa ve videohrách
 (Jan-Sebastian Uruba)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uzyv1/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Kameraman a využití software Adobe CC 2015 pro triky, střih a korekce (Adobe After FX, Adobe Premiere Pro, Adobe Speedgrade)
 (Vojtěch Votýpka)

2016, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9691 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Kamera | Theses on a related topic

1. Teoretická část: Pokročilé filmové triky a efekty 2. Praktická část: WakeYourself - dokumentární film z prostředí vodního lyžování, délka minimálně 10 min., kamera
 (Štěpán CINCIBUS)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2x8cm4// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Kamera | Theses on a related topic

FILMOVÉ TRIKY SE ZAMĚŘENÍM NA GREEN SCREEN
 (Alžběta Gréeová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//fry970// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Kameraman a využití software Adobe CC 2015 pro triky, střih a korekce (Adobe After FX, Adobe Premiere Pro, Adobe Speedgrade)
 (Vojtěch Votýpka)

2016, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9691 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Kamera | Theses on a related topic

Filmové vizuální triky a efekty
 (Michaela Ryšavá)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//6jrwsx// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Scénická a mediální studia | Theses on a related topic

Digitální filmové triky
 (Martin Duda)

2007, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/4072 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba | Theses on a related topic

Vývoj a současnost optického filmového triku
 (Ondřej PEČENKA)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s178wc// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Kamera | Theses on a related topic

Kameraman a využití software Adobe CC 2015 pro triky, střih a korekce (Adobe After FX, Adobe Premiere Pro, Adobe Speedgrade)
 (Vojtěch Votýpka)

2016, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9691 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Kamera | Theses on a related topic