Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Léčba a prognóza relabované a refrakterní chronické lymfocytární leukemie
 (Anna Panovská)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/utdv3/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Prognostické markery chronické lymfocytární leukemie a význam sekvenování nové generace při jejich analýze
 (Barbara Vonková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sc2fo/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Molekulárně-genetické analýzy prognostických markerů chronické lymfocytární leukemie
 (Barbara Kantorová)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aczjg/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Exprese vybraných antigenů na buňkách chronické lymfocytární leukemie
 (Hana Spáčilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6c5b/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Návrh a tvorba prediktivního modelu pro hodnocení míry rizika léčby u chronické lymfocytární leukemie
 (Zdeňka Krchová)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143840 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Expresní profilování chemokinových receptorů u chronické lymfocytární leukemie
 (Petra GREGOROVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z9kst1// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Chromozomální změny u chronické lymfocytární leukemie
 (Barbora ČUDOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u9qtu7// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Studium vybraných genových variant u chronické lymfocytární leukemie
 (Petra GREGOROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8iffq7// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Kvantifikace genové exprese onkologických biomarkerů chronické lymfocytární leukemie metodou real-time PCR
 (Zuzana Jurčíčková)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w3orcm// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)