Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Úmluva, o, ochraně, lidských, práv, a, základních, svobod

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 6 7 8 » (total: 73 theses)
Srovnání systémů sociální ochrany v České republice a Ruské federaci
 (Ekaterina Shumilova)

2016, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//1j1l4u// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Systém sociálně-právní ochrany dětí v České republice v komparaci s vybranými členskými státy Evropské unie
 (Hana VAŘÍLKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x918np// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Porovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Charty základních práv Evropské unie. Budoucnost ochrany lidských práv v Evropské unii
 (Viktor Hýbl)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ke05f/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systémů ochrany přírody v ČR a SR
 (Radka Berková)

2014, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hikpiy// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Urbanismus | Theses on a related topic

Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systémů ochrany přírody v ČR a Polsku
 (Ivana Matičková)

2014, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5pdy6w// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Urbanismus | Theses on a related topic

Návrh systému fyzické ochrany objektu veřejné vysoké školy a srovnání použitelnosti ČSN P CEN/TS 14383-3 Obydlí a metody HAZOP
 (Michal Zagrapan)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94527 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Návrh systému fyzické ochrany administrativního objektu a srovnání použitelnosti ČSN P CEN/TR 14383-4 a metody FMECA
 (Zdeněk Pařízek)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94514 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Návrh systému fyzické ochrany objektu veřejné vysoké školy a srovnání použitelnosti ČSN P CEN/TS 14383-3 Obydlí a metody FMECA
 (Jaroslav Budík)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94528 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Návrh systému fyzické ochrany administrativního objektu a srovnání použitelnosti ČSN P CEN/TS 14383-4 Obchodní a administrativní budovy a metody FMECA
 (Markéta Kovaříková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94456 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Sterilizace romských žen v Československu v 60. až 80. letech v sociálních souvislostech
 (Kristýna MEZEROVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ra515d// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 6 7 8 » (total: 73 theses)