Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

judikatura

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Judikatura soudů Evropské unie v oblasti základních práv
 (Jiří Grygar)

2006, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ynr8f/ | Teoretické právní vědy / Právo Evropských společenství | Theses on a related topic

Zdravotnické služby z pohledu fungování vnitřního trhu v judikatuře Soudního dvora EU a právu EU
 (Isabela Vršková)

2012, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/artrv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Svoboda pohybu a pobytu občanů EU v aktuální judikatuře Soudního dvora EU
 (Anna Katerina Vintrová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mca7w/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU na společnou azylovou politiku EU - případová studie judicializace politiky
 (Aneta Zachová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0jdh/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Judikatura Soudního dvora EU týkající se azylového práva
 (Pavla Nulíčková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49866 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Nejasnosti věcného vymezení pravomocí EU ve vztahu k členským státům, zejména ve světle judikatury Soudního dvora EU
 (Veronika Kudrová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldj34/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Judikatura Soudního dvora EU v oblasti ochrany lidských práv
 (Dominika Zúberová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/30624 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Vztah českého práva a práva EU v judikatuře Ústavního soudu ČR
 (Vladimír Pelc)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1tv4/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

De-listing cases before EU courts: restrictive measures concerning Syria and Ukraine
 (Petra Muráňová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79309 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní politika a diplomacie | Theses on a related topic

Aplikace práva EU nejvyššími soudy (na pozadí praxe českých nejvyšších soudů)
 (Petra JANEČKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5odlu0// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)