Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bankový systém

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Management komerční banky
 (Olga Gordiyenko)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mjap2/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Commercial System for Soilless production of Pharmaceuticals plants
 (Tome Iliev)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80423 | Ekonomika a management/Business Administration / Corporate Finance and Management | Theses on a related topic

Systém riadenia komerčnej banky, ciele, metódy a ukazovatele
 (Andrea Kadnárová)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/uotnh/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Informačné systémy pre vyššiu efektívnosť riadenia manažmentu banky
 (Lukáš Fabo)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/flaam/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi nebankových subjektov v podmienkach SR
 (Beata Šarkanová)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/vdlss/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Analýza vybraných systémov riadenia ľudských zdrojov v komerčnej banke
 (Branislav Martinský)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/r3e77/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Systém riadenia úverového rizika v Tatra banke
 (Andrea Čepčeková)

2010, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/es57n/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Manažérsky reporting ako účinný nástroj efektívneho riadenia
 (Patrik Husár)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kqv62/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Základné zásady a ciele riadenia komerčnej banky
 (Róbert Lamprecht)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/wcyga/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Retail banking ako špecifická oblasť podnikania komerčných bánk
 (Daniela Baranová)

2009, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/oedze/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)