Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

benediktini a hudba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 39 theses)
Autenticita a globalizace: Irská hudba a její přenos do českého kulturního prostředí
 (Michaela Riedlová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrtzz/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia | Theses on a related topic

K větší slávě Boží i pro potěchu Múz. Podoby klášterní hudební kultury v českých zemích 17. a 18. století na příkladu benediktinů.
 (Pavel Žůrek)

2017, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a7z0j/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Hudební věda | Theses on a related topic

Kult sv. Jana a Pavla v 17. a 18. století na Moravě
 (Lucie JANOTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//aogf51// | Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění | Theses on a related topic

Rozbor trestné činnosti v Zemích Koruny české v 16. a 17. století dle knih smolných a černých
 (Tomáš SITAŘ)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c3a7mk// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

K větší slávě Boží i pro potěchu Múz. Podoby klášterní hudební kultury v českých zemích 17. a 18. století na příkladu benediktinů.
 (Pavel Žůrek)

2017, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a7z0j/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Hudební věda | Theses on a related topic

Hudební provoz ve farním kostele sv. Marka v Litovli v 17. a 18. století
 (Barbora Kadlíčková)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uvfz6/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Hudební divadlo v Brně v druhé polovině 18. století
 (Petra Švandová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/saj7y/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Řád německých rytířů a zámecká hudební kultura v Bruntále na přelomu 18. a 19. století
 (Markéta Haničáková)

2017, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lihhq/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Hudební věda | Theses on a related topic

Hudební provoz v kostelích římskokatolické církve v Německém Brodě na přelomu 18. a 19. století
 (Vendula Rozínková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jp1o2/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 39 theses)