Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

albrecht i. habsbursky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vláda Rudolfa III. (I.) Habsburského v zemích babenberského dědictví
 (Veronika VARGOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//z0gogf// | Filologie / Historie - Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300
 (Robert Antonín)

2008, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gecu0/ | Historické vědy / Historie - české dějiny | Theses on a related topic

Rudolf Habsburský (1281-1307) v kontextu středoevropské dynastické politiky Habsburků na přelomu 13. a 14. století.
 (Renata PÍCKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ayvlyv// | Historické vědy / Obecné dějiny | Theses on a related topic