Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

COCO

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Konvoluční neuronové sítě v analýze obrazu
 (Jiří Kupka)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115985 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci písma
 (Adam Podlas)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136260 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Použití konvoluční neuronové sítě pro klasifikační úlohu
 (Martin Petráň)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76900 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů z LiDARových dat
 (Jiří Zacha)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//mt42kv// | Kybernetika a robotika / | Theses on a related topic

Dotrénování neuronové sítě
 (Daniel Pazderník)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kyw36/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Trénování neuronové sítě
 (Gennadij Strionov)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vqoh9/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Neuronové sítě pro automatickou detekci log v obraze
 (Zbyněk Novák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mkfaff// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Vícevrstvé neuronové sítě s aplikacemi v polarimetrii a zobrazování
 (Dominik VAŠINKA)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9vuvit// | Fyzika / Obecná fyzika a matematická fyzika | Theses on a related topic

Realizace neuronové sítě s využitím grafických procesorů
 (Martin FARKAŠ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fibzng// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Theses on a related topic

Detekce objektů v obraze pomocí neuronových sítí
 (Jakub STRAKA)

2020, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0gxny6// | Inženýrská informatika / Počítačové řízení strojů a procesů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)