Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mezikulturní

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Motivation and organizational commitment levels of Information Technology workforce
 (Evgenia Andreyuk)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/81116 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Překlad a adaptace metody k měření závazku vůči organizaci
 (Anna Příkazská)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pxzrz/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Zhodnocení motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci
 (Lukáš Tomíček)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107586 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Zhodnocení motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci
 (Barbora Bergerová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113052 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Problémy personální práce v malé organizaci
 (Lucie Pazderková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hg3f5/ | Mediální a komunikační studia / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

The Use of Edmodo in Czech Secondary Schools as Regards Students' Motivation for and Quality of Homework
 (Anna Hamzová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a522f/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Motivation und Motivierung im DaF-Unterricht
 (Barbora Kousalová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqmop/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Motivation of urban and country lower-secondary school pupils to learn the English language
 (Veronika Tobolová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wmgp9/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy | Theses on a related topic

Motivation, Satisfaction and Performance of Employees
 (Nataliya P'yatachenko)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ffdhb/ | Economics and Management / | Theses on a related topic

Výzkum vybraných aspektů motivace testerů softwaru s využitím teorie sebeurčení
 (Radim Zimmermann)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78621 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)