Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

antropologie tance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Psychologie tance
 (Josef Bartoš)

2017, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9837 | Taneční umění / Taneční věda | Theses on a related topic

Vlivy afro-americké kultury v moderním tanci
 (Kristýna Müllerová)

2016, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9148 | Taneční umění / Pedagogika tance | Theses on a related topic

Tanec jako antropologická otázka rozvoje
 (Veronika HUVAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hvw6xy// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Odhalená intimita: Flirt dance v České republice
 (Hana Bendžíková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fok3u/ | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Analýza pohybu (v klasickém tanci) z antropologické perspektivy
 (Marta Gimunová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3m2t/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Tanec ako súčasť kontextualizácie predstáv o prirodzenosti a autenticite
 (Eva Krč-Jediná)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujra4/ | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Čhamový tanec nebo rituál?
 (Monika Rozsypalová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bwm4q/ | Mediální a komunikační studia / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Meaning of dance in the Aegean Bronze Age in the context of the Eastern Mediterranean and Europe
 (Eva Buchtová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ulr2k/ | Archeologie / Klasická archeologie | Theses on a related topic