Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

anglické konsonanty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Jak vyučovat výslovnostní aspekty v anglickém jazyce u žáků základní školy
 (Lenka SCHNEIDEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//akzlg1// | Učitelství pro základní školy / AJ-RJ | Theses on a related topic

VYUŽITÍ LOGOPEDICKÝCH CVIČENÍ PŘI ŘEŠENÍ VÝSLOVNOSTNÍCH PROBLÉMŮ ČESKÝCH UŽIVATELŮ ANGLIČTINY
 (Radka MÁCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zb2aco// | Filologie / Anglický jazyk a literatura - německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Slabičné konsonanty ve stč. verši
 (Tereza Klazarová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx0ym/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

AKUSTICKÁ ANALÝZA KONSONANTŮ DLE PETERA LADEFOGEDA (PŘEKLAD S KOMENTÁŘEM)
 (Radka NOVÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ksvesi// | Filologie / Česká filologie - Anglická filologie | Theses on a related topic

Problematika interference českých mluvčích ve výslovnosti ruského jazyka.
 (Kateřina Hájková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ier6q/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího
 (Marta Kostelecká)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qi3hv/ | Filologie (čtyřleté) / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

Podmínkové souvětí - chyby v užívání českých mluvčích
 (Michal Lipovský)

2017, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4713/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Nepřímá řeč – Chyby českých mluvčích (úroveň B2)
 (Adéla Zítková)

2018, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4681/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Problémy českých rodilých mluvčí ve výslovnosti ruských samohlásek
 (Zuzana Lázničková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g513q/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

Používání finského pasiva českými rodilými mluvčími na základě korpusu LAS2
 (Anna Geryšerová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8anh/ | Filologie / Baltistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)