Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fonetika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Efekt kontrastu, efekt asimilace a vliv referenčního rámce v posuzování prožívaného emočního stavu
 (Vojtěch Šrámek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sgon8/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Fonetika češtiny ve výuce cizinců s mongolštinou jako mateřským jazykem
 (Jana Matejovičová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//i78cvq// | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Srovnání české a norské fonetiky
 (Martina Fabiánová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nz1ng/ | Filologie / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

Řečové vady českých vibrant – jejich náprava a ukotvení v teorii fonetiky
 (Michaela Pospíšilová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g2yu5/ | Filologie / Obecná jazykověda | Theses on a related topic