Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

slabičné konsonanty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Doložení tvarů a paradigmat staročeských sloves
 (Johana ŽOUŽELKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a7rjyr// | Filologie / Česká filologie | Theses on a related topic

Slabičné konsonanty ve stč. verši
 (Tereza Klazarová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx0ym/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Slabičné konsonanty ve stč. verši
 (Tereza Klazarová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx0ym/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Slabičné konsonanty ve stč. verši
 (Tereza Klazarová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx0ym/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Slabičné konsonanty ve stč. verši
 (Tereza Klazarová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx0ym/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Slabika, kořen a reduplikace ve staroindičtině (nástin syntagmatických vzorců nižších než slovo) - teze disertační práce
 (Ondřej Šefčík)

2008, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i16j4/ | Filologie / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

Každá slabika je muzika Each syllable is music
 (Blanka BARANOVSKÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//inq5x7// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Automatické určení jazyka dokumentu založené na zpracování slabik
 (Jan Hegr)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a8yts/ | Informatika / | Theses on a related topic

Porovnání hláskových systémů, struktur slabik a vybraných fonetických a fonologických jevů ve standardní japonštině a češtině
 (Pavla VAŇKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dehu8u// | Filologie / Japonská filologie | Theses on a related topic