Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

post-communist states

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Limitations for cooperation between Dutch univestities and post-communist intitutions in the field of research
 (Joep Bresser)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lyin3/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Přístup ČR k eurozóně a komparace s dalšími postkomunistickými státy
 (Tomáš Sýkora)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82335 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic