Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

coping

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Copingové strategie lidí s diagnózou roztroušené sklerózy
 (Daniela Kraydlová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aeyve/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Copingové strategie lidí s diagnózou roztroušené sklerózy
 (Daniela Kraydlová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aeyve/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Alexithymie, disociace a strategie zvládání stresu u pacientů s roztroušenou sklerózou
 (Martina PARTSCHOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ixw45j// | Psychologie / | Theses on a related topic

Sense of coherence v kontextu sebepojetí u lidí ve vynořující se dospělosti
 (Iva Maarová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/limsx/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv úrovně sense of coherence na volbu copingových strategií u adolescentů v různých životních kontextech
 (Zuzana FABIANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2dpubb// | Psychologie / | Theses on a related topic

Sociální podpora rodin se zdravotně postiženým dítětem
 (Tereza Mandová)

2016, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8223 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Social Media as a Tool of Communication Strategy
 (Shakhlo Strouthou)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/gr2mq/ | Ekonomika a management / Marketing Communication | Theses on a related topic

Seberegulace v sociální oblasti v kontextu zvládání zátěže, self-esteem a self-efficacy v období pozdní adolescence
 (Andrea Řezníčková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfmmc/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Self-efficacy a copingové strategie u dětí se specifickými poruchamu učení
 (Michaela Lysáková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2ytw/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)