Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Corpus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Los corpus CREA y CORDE en el contexto de los corpus lingüísticos
 (Jitka Hrušková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qct7p/ | Filologie / Španělský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Los corpus CREA y CORDE en el contexto de los corpus lingüísticos
 (Jitka Svačinová)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qct7p/ | Filologie / Španělský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Los corpus CREA y CORDE en el contexto de los corpus lingüísticos
 (Jitka Hrušková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qct7p/ | Filologie / Španělský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Los corpus CREA y CORDE en el contexto de los corpus lingüísticos
 (Jitka Hrušková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qct7p/ | Filologie / Španělský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Los corpus CREA y CORDE en el contexto de los corpus lingüísticos
 (Jitka Hrušková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qct7p/ | Filologie / Španělský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Los corpus CREA y CORDE en el contexto de los corpus lingüísticos
 (Jitka Svačinová)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qct7p/ | Filologie / Španělský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Analýza používání indikativu/subjuntivu v přípustkových větách v mluveném korpusu (CREA).
 (Martina LESHTANSKA)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//546tj8// | Filologie / Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Los corpus CREA y CORDE en el contexto de los corpus lingüísticos
 (Jitka Hrušková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qct7p/ | Filologie / Španělský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Souslednost časová ve španělských obsahových větách po minulém prostém čase (dijo que...): frekvenční analýza na základě korpusu CREA (neliterární texty - časopisy)
 (Andrea PODROUŽKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5exlwh// | Filologie / Historie - španělský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Souslednost časová ve španělských obsahových větách po předpřítomném čase (ha dicho que...): frekvenční analýza na základě korpusu CREA (ústní korpus)
 (Jakub KOVÁČ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9uu1fp// | Filologie / Anglický jazyk a literatura - španělský jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)