Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

creditmetrics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Aplikace metodologie CreditMetrics na portfolio dluhových instrumentů
 (Petra Ručková)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107024 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE dle metody CreditMetrics
 (Václav Novák)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96460 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Stanovení kreditního rizika portfolia dluhových instrumentů pomocí metodologie CreditMetrics
 (Tereza Sikorová)

2009, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/72371 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

"Řízení rizik a Copula funkce"
 (Yuan Tian)

2019, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139026 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Stanovení kreditního rizika portfolia státních dluhopisů
 (Marie Krkošková)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84892 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Stanovení kreditního rizika pro portfolio finančních aktiv
 (Pavel Jandl)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91186 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Stanovení kreditního rizika portfolia dluhových aktiv
 (Hana Kapošváryová)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89269 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
 (Yuan Tian)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113578 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
 (Nanmei Liang)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117768 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Využití scóringové metody při řízení úvěrového rizika
 (Darina Víchová)

2010, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80065 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)