Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

krizový štáb

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Komunikační platforma pro optimalizaci řešení úkolů ve stálé pracovní skupině krizového štábu obce s rozšířenou působností
 (Michaela Mokrišová)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128203 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Metodika pro práci stálé pracovní skupiny krizového štábu veřejné správy
 (Kateřina Karkošková)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100132 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Posouzení efektivnosti komunikace krizových štábů Jihočeského kraje při vzniku mimořádné události a krizové situace
 (Slavomír ČURDA)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2fyo0h// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Moderní formy komunikace uvnitř krizového štábu
 (Andrea Střižíková)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118596 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Krizová mediální komunikace při pandemických nákazách
 (Ivana SVOZILOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ep4k01// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Motion Planning for the RoFI Platform
 (Viktória Vozárová)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w7y7w/ | Informatika / Teoretická informatika | Theses on a related topic

Analýza SoD (Segregation of Duties) konfliktů na platformě SAP Cloud Platform
 (Marek Budka)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72563 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Programovací jazyk Go a jeho použití v Google Cloud Platform
 (Daniel Hodan)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//1lhgwn// | Ekonomika a management / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Návrh a realizace řešení pro predikci Cash Flow s využitím Microsoft Power Platform
 (Monika Ledinská)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79874 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic