Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Cytomegalovirus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Analýza cytomegalovirové reaktivity efektorových gamma-delta buněk u zdravých jedinců
 (Petra Gallová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4joe/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza cytomegalovirové reaktivity efektorových gamma-delta buněk u zdravých jedinců
 (Petra Gallová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4joe/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Molekulární analýza efektorových funkcí gamma-delta T lymfocytů u pacientů CLL
 (Nela Pichnerová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b41we/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Molekulární analýza gamma-delta T-buněčných receptorů přítomných u pacientů s hematoonkologickým onemocněním
 (Marie Daňková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vva6g/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Protinádorová imunita populace Vdelta1 gamma-delta T lymfocytů
 (Lenka Pidimová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/scwfh/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Výzkum Gamma-delta T buněk jako kandidátů pro adoptivní imunoterapii B-buněčných malignit
 (Anna Brzobohatá)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zonin/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Výzkum gamma-delta T buněk jako kandidátů pro adoptivní imunoterapii B-buněčných malignit
 (Aneta Opletalová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o8zt9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Molekulární analýza gamma a delta řetězců T-buněčných receptorů přítomných u expandovaných populací u pacientů s B buněčnými malignitami
 (Martin Kubeš)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/prlde/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Efektorové gamma-delta T buňky u zdravých jedinců
 (Tomáš Holub)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7xp9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Funkční a genomické charakteristiky gamma/delta klonů T-lymfocytů
 (Magdaléna Dvořáková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxlyl/ | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)