Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vrtulník

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Technické vybavení jednotek požární ochrany pro provádění dekontaminace osob a techniky.
 (Antonín POJETA)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wyu2zv// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Potápěčská skupina Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje činnost, školení a výcvik
 (Pavel MACHALA)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5gin4x// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Organizace, personální a technické zabezpečení rychlé záchranné služby v Ústeckém kraji
 (Martin Votruba)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/b0nkh/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

VLIV MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA KVALITU VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA V REGIONU PROSTĚJOVSKA
 (Martin Drmola)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//8nwrzp// | Pedagogika / Pedagogika - správní činnost | Theses on a related topic

Provoz vrtulníků u PČR LS
 (Jan Veselý)

2008, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5hoclz// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Letecká služba Policie České republiky jako důležitý článek integrovaného záchranného systému České republiky
 (Tomáš Kozák)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/w79tr/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Letecká záchranná služba
 (Eduard Malina)

2008, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1d66lr// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic