Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Policie ČR Letecká služba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Koncept zaměstnanosti Provozního oddělení Policie ČR - Letecká služba
 (Martin Žák)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//s9jbzn// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Letecká služba Policie ČR v Integrovaném záchranném systému ČR
 (Rostislav Pavlišta)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94253 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Letecká služba Policie České republiky jako důležitý článek integrovaného záchranného systému České republiky
 (Tomáš Kozák)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/w79tr/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Letecká služba Policie ČR a její zařazení do Integrovaného záchranného systému
 (Radek Goubej)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//xjcxz2// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Návrh optimalizace systému služeb pracovníků Provozního oddělení Policie ČR-Letecká služba
 (Martin Žák)

2008, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qgalr1// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Využití právních norem při práci Policie ČR za mimořádných událostí
 (Bedřich HOLUB)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nbl2c6// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Koncept zaměstnanosti Provozního oddělení Policie ČR - Letecká služba
 (Martin Žák)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//s9jbzn// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic