Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

belbin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Posouzení využitelnosti Belbinovy teorie týmových rolí v praxi
 (Jitka Hájková)

2012, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//zeolmp// | Ekonomika a management / Management a ekonomika ve veřejném sektoru | Theses on a related topic

Vztah mezi preferencí barev a vlastní týmovou rolí
 (Monika Šeböková)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oeirv/ | Humanitní studia / Psychologie | Theses on a related topic

Specifika pracovních týmů
 (Marie Brynychová)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/qowo4s/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika v průmyslových podnicích | Theses on a related topic