Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fractions

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Řetězové zlomky
 (Michal Kováčik)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f480q/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Řetězové zlomky
 (Ĺuboš FALÁT)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//c3ny6h// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic

Zlomky na základní škole
 (Klára Nováková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgze0/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Zlomky v učebnicích ZŠ dříve a nyní
 (Eva Lepková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxpp0/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy Učitelství fyziky pro základní školy | Theses on a related topic

Účinek frakcí polyanilinových nanočástic na oxidační vzplanutí lidských neutrofilů
 (Petra Antovská)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xnn8v/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Adaptabilní webový systém pro výuku zlomků
 (David Kadlec)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8b93/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Metody determinující frakci cirkulující volné fetální (cff) DNA v maternální plasmě: jejich aplikace v neinvazivní prenatální diagnostice
 (Zuzana Gocníková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xo5rx/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Využití ICT ve výuce matematiky (s důrazem na výuku učiva o zlomcích)
 (Veronika Čumíčková)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m3wga/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Potíže žáků sedmého ročníku s dyskalkulií při výuce zlomků
 (Hana Hartová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y7f1b/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Česko-anglický průvodce zlomky
 (Leon Homola)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vre34/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)