Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mobile apps

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Faktory ovlivňující přístup ošetřujících v péči orientované na pacienta
 (Marcela WALDSBERGEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7mtnve// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství | Theses on a related topic

E-Mental Health and Informed Decision Making
 (Katarína Tabi)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wpkti/ | Farmakologie / Farmaceutická medicína | Theses on a related topic

Fenomén psychedelík z pohľadu odborníkov na duševné zdravie
 (Michal Hrozáň)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2mgq/ | Psychologie / | Theses on a related topic

E-Mental Health and Informed Decision Making
 (Katarína Tabi)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wpkti/ | Farmakologie / Farmaceutická medicína | Theses on a related topic

E-Mental Health and Informed Decision Making
 (Katarína Tabi)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wpkti/ | Farmakologie / Farmaceutická medicína | Theses on a related topic

Evaluation and usage of Google Progressive Web Apps technology
 (Pavel Břoušek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v40z4/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

E-Mental Health and Informed Decision Making
 (Katarína Tabi)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wpkti/ | Farmakologie / Farmaceutická medicína | Theses on a related topic