Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

deep geological disposal

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv zvýšené teploty na režim podzemních vod v okolí podzemního úložiště radioaktivního odpadu
 (Anežka Víšková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q7iek/ | Geologie / Správní geologie | Theses on a related topic

Změny v pórové struktuře materiálů inženýrských bariér jako důsledek jejich dlouhodobé interakce s podzemní vodou
 (Anežka Víšková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/utjsr/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic