Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

obsahová validácia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Porodní bolest jako fenomén doprovázející porod, ovlivnění porodních bolestí pomocí farmakologických metod - inhalační analgezie
 (Dominika KICKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bbcl5l// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Implementace mezinárodních klasifikačních systémů u ženy při fyziologickém porodu
 (Štěpánka BUBENÍKOVÁ)

2016, Disertační práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j77wz7// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic