Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

defensive pressure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vplyv intenzity zaťaženia a ďalších deformačných faktorov na neštandardné indikátory individuálneho herného výkonu v basketbale žien
 (Tomáš Vencúrik)

2016, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qmmy4/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Porodní bolest jako fenomén doprovázející porod, ovlivnění porodních bolestí pomocí farmakologických metod - inhalační analgezie
 (Dominika KICKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bbcl5l// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic