Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

česko-německé vztahy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce
 (Zdeněk Duffek)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/r16f3/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Prezidentské dekrety 1940-1945 a jejich vliv na česko(slovensko)-německé vztahy
 (Agáta Duřtová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33182 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Theses on a related topic

Čeští Němci jako svébytný prvek mezinárodních vztahů 1918–1938
 (Andrea Pitronová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqm74/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

"Čeští Němci", jako cizinci ve vlastní zemi.
 (Ondřej FRUNC)

2011, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mp1oq8// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Mediální reprezentace českých Němců na stránkách českého denního tisku po konci první světové války
 (Vojtěch Žák)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/por40/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Sudetští Němci v současných českých filmech
 (Marek HOLEČEK)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//eplh2u// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic