Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

chronic pancreatitis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Výskyt a léčba kostních změn u pacientů s chronickou pankreatitidou
 (Hana Dujsíková)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n031g/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Theses on a related topic

Vitamin D v potravinách a stanovení jeho dietární expozice v ČR
 (Svatava Bischofová)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y9vk2/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / | Theses on a related topic

Vitamin D u onkologických pacientů
 (Šárka Novotná)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yaj37/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista | Theses on a related topic

Obezita, vitamin D a vápník
 (Saba Buchtová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/am0qt/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Frekvence hypovitaminózy D v osteologické ambulanci v závislosti na věku, pohlaví, ročním období a substituci vitaminem D v klatovském regionu
 (Lukáš BYTEL)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ss0esu// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Bariatrické výkony a vitamin D
 (Martina Daňková)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wsira/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista | Theses on a related topic

Význam vitaminu D u onkologicky nemocných dětí
 (Klára Drábová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a8k7q/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Vliv grafen oxidu na transkripční aktivitu receptoru pro vitamin D (VDR)
 (Eliška ZGARBOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7u7gl8// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Theses on a related topic

Modulace indukované exprese cílových genů receptoru pro vitamin D (VDR) grafen oxidem
 (Eliška ZGARBOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ip7oah// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Theses on a related topic