Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Elektrodialýza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Předkoncentrace molekul v mikrofluidním systému s dvěma integrovanými iontově-výměnnými membránami
 (David Tichý)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//jtffos// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Theses on a related topic

Experimentální studium homogenních iontově-výměnných membrán
 (Jakub Strnad)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//72z7td// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Theses on a related topic

Štěpení vody a tvorba elektrokinetických vírů na iontově-výměnných membránách
 (Jakub Strnad)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//lvkqgk// | Procesní inženýrství a informatika / | Theses on a related topic

Vývoj technik pro měření elektrických potenciálů v systémech s iontově-výměnnými membránami
 (Jan Pagáč)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//djv09p// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Theses on a related topic

Chování iontově výměnných membrán v přítomnosti nabitých biopolymerů
 (Josef Smolek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//8sl19z// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Theses on a related topic

Bipolární membrány a jejich využití při realizaci elektromembránových separačních procesů
 (Jiří Charamza)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hkupf4// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Modeling of transport phenomena in ion-exchange membranes for vanadium redox flow batteries
 (Martin Bureš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//whrqnh// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Theses on a related topic

Durability study of ion exchange membranes and separators for redox flow batteries
 (Lukáš Joukl)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//rvt0as// | Inženýrství a management / | Theses on a related topic

Demineralizace důlních vod hnědouhelných lokalit pomocí elektrolýzy.
 (Veronika Matúšková)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110392 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Demineralizace důlních vod hnědouhelných lokalit pomocí elektrolýzy.
 (Veronika Matúšková)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110392 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)