Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Kvalita pobytové sociální služby v Domově pro seniory Trutnov
 (Vladimíra Lagutinová)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/n051o/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Kvalita života seniorů v zařízeních pobytových sociálních služeb v době současné pandemické situace na příkladu vybrané pobytové služby ve městě Orlová
 (Zuzana Habreková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/btdvz/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Změny ve způsobu poskytování pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením
 (Marcela Bokůvková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jnvft/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Sociální situace a soběstačnost seniorů odcházejících do pobytové sociální služby
 (Šárka CIESLAROVÁ)

2016, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ki2leq// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Zdravotně sociální potřeby seniorů s demencí v pobytové sociální službě
 (Jana Slatinková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5d6br5// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Aplikace standardů kvality v transformovaném zařízení pobytové sociální služby
 (Michala ZIMKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//det94a// | Vychovatelství / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Přechod osob s duševním onemocněním a mentálním postižením z psychiatrické nemocnice do pobytové sociální služby
 (Lukáš SPURNÝ)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xo4gla// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Paliativní péče v podmínkách pobytové sociální služby pro seniory.
 (Lucie LIŽIČKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1ht9u6// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální služby pro lidi s agresí a poruchami autistického spektra
 (Petr Čech)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/wadb4/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Pobytové sociální služby pro seniory s Alzheimerovou demencí v Moravskoslezském kraji z pohledu rodinných příslušníků žadatelů
 (Libuše ROSEOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ag44w5// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)