Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Krnov

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Domácí násilí u romského obyvatelstva žijícího na Jesenicku.
 (Patrik ŠARMAN)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//i5sj8s// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Analýza konkurenčního postavení ubytovacích zařízení v městě Krnov
 (Marta Novotná)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/p68q4/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Lázeňství a turismus | Theses on a related topic

Veřejné soutěže v odvětví osobní dopravy – problémy nabídkového řízení Ostrava-Opava-Krnov-Olomouc
 (Magdalena Kokejlová)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/px3hd/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Návrh nastavení elektrických ochran v rozvodně Krnov 110/22 kV
 (Ondřej Urbančík)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140469 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Poválečný vývoj ve městě Krnov v letech 1945-1947
 (Lenka CYPRICHOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wqu4wv// | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Partnerství v místním rozvoji na příkladu města Krnov
 (Monika Kubíková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70559 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Křižovatka silnic I/57 a I/45 na plánovaném obchvatu města Krnov
 (Tomáš Obruča)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133879 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Současná potřeba zařazení zdravotní tělesné výchovy do Základní školy Smetanův okruh 4, Krnov
 (Šimon TOMAS)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hmbfi2// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Finanční analýza SZZ Krnov
 (Jakub PŘIBYLA)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9st5ia// | Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví | Theses on a related topic

Bezbariérové užívání – nemocnice Krnov
 (Lucie Filipčíková)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129225 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic