Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

demograficke ukazatele

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vybrané demografické ukazatele mikroregionu Horňácko
 (Denisa Novotná)

2017, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//15eb2j// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Demografické ukazatele pro podporu plánování hospodaření a financování mateřských a základních škol.
 (Lenka Netolická)

2017, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gwbb15// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Demografické ukazatele registru aktivních dárců krve FN Brno v průběhu období 2002 - 2006
 (Leona Švajdová)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pq9p4/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Vliv náboženství na demografické ukazatele v České republice
 (Kristýna Juříková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51034 | Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie | Theses on a related topic

Vybrané demografické ukazatele v kontextu hospodářské politiky státu
 (Jaroslava Baštová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cain1t// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Vybrané demografické ukazatele v kontextu hospodářské politiky státu
 (Alena Pecháčková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wta9vr// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Remitence a dopady na vybrané sociodemografické ukazatele ve zvolených zemích Latinské Ameriky
 (Martina Hlaváčková)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lroi2t// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Vybrané demografické a socioekonomické ukazatele města Prahy
 (Eliška Sobolová)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zul32s// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Vliv velikosti kosterního souboru na demografické ukazatele plodnosti a úmrtnosti
 (Blanka JARKOVSKÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1sqhok// | Antropologie / Antropologie populací minulosti | Theses on a related topic

Věková struktura ČR - vývoj a její vliv na vybrané demografické ukazatele
 (Jana TOMÁŠKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//40mpxj// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)