Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

density

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Torsion Angle Dependence of 31 P NMR Parameters in a Nucleic Acid Backbone Studied by Density Functional Theory
 (Jana Přecechtělová)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rz3ha/ | Chemie (čtyřleté) / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

Implementace algoritmů density evolution
 (Dominik ŠKUBLA)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//i8u45f// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Density functional theory as a tool for calculation of interfacial properties
 (Mária Minichová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//k51hah// | Procesní inženýrství a informatika / | Theses on a related topic

Distribution and density of pelagic 0+ fish in canyon-shaped reservoirs and effectiveness of their sampling by fry trawls.
 (Tomáš JŮZA)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7r7thl// | Zoologie / | Theses on a related topic