Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zpracování obrazu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Porovnání efektivity zpracování obrazu na různých HW platformách
 (Jakub Štefanský)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128534 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Zpracování obrazového signálu v obvodech s programovatelnou logikou
 (Jan Kotyza)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115775 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Theses on a related topic

Zpracování obrazu pomocí metod teorie grafů
 (Tomáš FILANDR)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3pooz4// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Možnosti zpracování obrazu při detekci vad kontislitků
 (Lukáš Owczarzy)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99166 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Theses on a related topic

Zpracování dat pro zabezpečení videosekvencí pomocí MOTION JPEG2000
 (Kamil Perutka)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78407 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

GPU Acceleration of Image Processing Algorithms
 (Pavel Karas)

2010, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ryct4/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Image processing - efektivní algoritmy realizující "distance transform" funkci
 (Jan Havelka)

2006, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c08sr/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Applications of PDE - Based Image Processing in Fluorescence Microscopy
 (Jan Hubený)

2008, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ju2ka/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

Microarrays image processing
 (Petr Krontorád)

2008, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d83w5/ | Informatika / | Theses on a related topic

Soubor příkladů zpracování obrazu v extenzi Image Analysis programu ArcGIS Desktop
 (Pavel Pecina)

2009, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kwgl0f// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)