Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

segmentace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Porovnání efektivity zpracování obrazu na různých HW platformách
 (Jakub Štefanský)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128534 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Webový systém pro analýzu obrazu
 (Marek Jindrák)

2017, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//g4rvv6// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Možnosti zpracování obrazu při detekci vad kontislitků
 (Lukáš Owczarzy)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99166 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Theses on a related topic

Zpracování obrazu pomocí metod teorie grafů
 (Tomáš FILANDR)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3pooz4// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Systém pro plánování s GUI rozhraním a se specializací na modulové párty stany
 (Radim Horák)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bay2t/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

A Graphical User Interface Generator for Embedded Systems
 (Marek Hrušovský)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mual9l// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Rozšíření možností systému DIG o podporu GUI ve formátu XHTML
 (Martin Lazar)

2006, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zs7io/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Grafické uživatelské rozhraní pro autorizační službu
 (Ivan Hutyra)

2010, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mjud3/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

1. Teoretická část: Grafické uživatelské rozhraní u dotykových zařízení 2. Praktická část: Grafické uživatelské rozhraní u elektromobilu.
 (Ondřej VELEBNÝ)

2012, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0qd1lm// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Grafický design | Theses on a related topic

Rychlá implementace metod zpracování digitalizovaného obrazu pro MATLAB
 (Václav LORENC)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3etm9w// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic