Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zóna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Empirické porovnání metod modelování časových řad
 (Karel FIALA)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wbyeup// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Theses on a related topic

Testování efektivnosti akciových trhů pomocí lineárních a nelineárních metod
 (Markéta Kleinbauerová)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127981 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Optimalizace využití mětské hromadné dopravy v Pardubicích s využitím aktuální polohy a známého cíle cesty pomocí GPS
 (Tomáš Martiník)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hqv158// | Dopravní inženýrství a spoje / Aplikovaná informatika v dopravě | Theses on a related topic

Segmentace křivočarých struktur založená na hledání nejkratších cest
 (Lýdie Hemalová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqlza/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Určení komunit pomocí detekce hran spojujicích komunity
 (Ondřej Svačina)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103783 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic