Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

virus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Metody izolace a detekce alimentárních virů v potravinách a prostředí
 (Jakub Hrdý)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kyet0/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Metody izolace a detekce látek použitelných jako náhrada bojových chemických látek (BCHL)
 (Martina Vidrmanová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jews2/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Porovnání metod izolace a detekce virů z pitné a užitkové vody
 (Jakub Hrdý)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/isr30/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Metody izolace a detekce mléčných proteinů
 (Filip ŠKROBÁK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l4m44q// | Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii | Theses on a related topic

Porovnání metod izolace a detekce virů z pitné a užitkové vody
 (Jakub Hrdý)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/isr30/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Návrh tepelného čerpadla voda - voda
 (Tomáš Novotný)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129639 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Měření charakteristik tepelného čerpadla voda - voda
 (Tay Tran Xuan)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//88cp44// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Tepelné čerpadlo voda-voda
 (Lukáš Titz)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88375 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Theses on a related topic

Návrh tepelného čerpadla voda - voda
 (Michal Kramoliš)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93730 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Návrh systému vytápění s tepelným čerpadlem voda - voda
 (Petr Kufa)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87988 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)