Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

měření, parametrů, v, dopravním, provozu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Zraňující agens protipěchotní munice a popis jeho působení na člověka. Faktory a složky ranivého účinku
 (Rostislav Hrubý)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/pt2ua/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Operační riziko a způsoby jeho měření a řízení ve finančních a nefinančních institucích
 (Julia Podoba)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ac0m6/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Význam a účinnost Českomoravské záruční a rozvojové banky při podpoře malého a středního podnikání
 (Lukáš Teplý)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//tvh99n// | Ekonomika a management / Ekonomika a management služeb | Theses on a related topic

Data miningové metody a techniky klasifikace
 (Michaela Lasáková)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hbwlc/ | Matematické a statistické metody v ekonomii / | Theses on a related topic

Popis a klasifikace logonym města Teplice
 (Kateřina VIDNEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//brrtrv// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ ZSV pro SŠ navazující | Theses on a related topic

Typologická klasifikace a kategorizace travních porostů ve zvoleném území a návrhy vhodné pratotechniky
 (Jana KADLECOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2thhu6// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Kreativní klastry v Rusku. Moskva a Petrohrad Kreativní klastry vzniklé z iniciativ komunity a ze soukromého kapitálu od roku 2003 do 2016. Struktury, funkce a dynamika
 (Anna TRETYAKOVA)

2017, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2f7vm3// | Výtvarná umění / Kurátorská studia | Theses on a related topic

Sport a mládež: pro a proti
 (Tomáš Führer)

2006, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sw8ln/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Návrh a realizace nízkonákladového systému pro měření vybraných parametrů v dopravním provozu
 (Lukáš Jícha)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140429 | Řídicí a informační systémy / | Theses on a related topic

Návrh a realizace nízkonákladového systému pro měření vybraných parametrů v dopravním provozu
 (Lukáš Jícha)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140429 | Řídicí a informační systémy / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)