Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

extrakce příznaků

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Descriptors for Object Detection in Image Recognition
 (Radovan Fusek)

2016, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112228 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika | Theses on a related topic

Biometrická identifikace uživatele na základě rozpoznání a klasifikace obličejových příznaků – laboratorní úloha
 (Vojtěch Raška)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128496 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Detekce a rozpoznání lidské siluety v rastrovém obrazu
 (Daniel ŠVÁBEK)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9v2q3c// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Detekce obsazených a volných míst na parkovišti pomocí příznakového rozpoznání
 (Ondřej Lazarczyk)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104271 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Automatická detekce dopravních objektů na pozemních komunikacích pro pasportizaci a navigaci
 (Lukáš PICEK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//aa5r1a// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Detekce objektů pomocí HOG, SVM a Random Forests
 (Jakub Kolder)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119142 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic