Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

intervence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Edukace dětí v rehabilitačních třídách v Jihočeském regionu- v oblasti působnosti SPC České Budějovice
 (Vlasta Holoubková)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylm6k/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Předškolní vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností v logopedické třídě a v integraci
 (Ivona Chylíková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ncly0/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj komunikační schopnosti u dětí v logopedické třídě v rámci výuky českého jazyka
 (Eva Cupráková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vd5u2/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj komunikační schopnosti dětí v integrační třídě v běžné materšké škole
 (Žaneta Jandíková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r17le/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Motivační rozhovory jako nástroj učitele při práci s dětmi v riziku poruchy chování
 (Martin Štepanovský)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nv4ej/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Školní spokojenost dětí a mládeže v riziku poruchy chování
 (Svatava Buráňová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u5ips/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Možnosti využití konceptu „Original play“ v prevenci žáků v riziku poruchy emocí a chování
 (Hana Dynková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nk4jz/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Cílená speciálně pedagogická práce s dětmi v riziku poruchy chování
 (Jana Havigerová)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//mc9rw4// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Metody intervence vedoucí k začlenění dítěte v riziku poruch chování do kolektivu
 (Eva Váchová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3w13/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)