Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Inzulinodependentní

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Dodržování režimu u dětí s diagnózou diabetes mellitus
 (Marie - Magdalena Kaleta)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zllek/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Dodržování režimu u dětí s diagnózou diabetes mellitus
 (Marie - Magdalena Kaleta)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zllek/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Dodržování režimu u dětí s diagnózou diabetes mellitus
 (Marie - Magdalena Kaleta)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zllek/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Úroveň glykemie v lidské krvi jako ukazatel použití různých druhů sladidel v potravinách
 (Klára MATĚJČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ga2j18// | Zemědělské inženýrství / Agropodnikání | Theses on a related topic

Analýza přesnosti monitorování glykemie kontinuálním senzorem Enlite™
 (Martina Trojková)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119050 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Neinvazivní zjištění hladiny glykemie založené na principu fotopletysmografie
 (Marek Folwarczny)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136192 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Měření glykemie
 (Bassam Abumahfouz)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89526 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Stanovení glykemického indexu potravin pomocí kontinuálního monitorování glykemie
 (Karolina PETERSON)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g1rjwi// | Fyziologie a patologická fyziologie / | Theses on a related topic

Edukace a kompliance osob s diabetem při kontinuálním monitoringu glykemie z pohledu sestry
 (Helena Přibylová)

2010, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//l28g9i// | Specializace ve zdravotnictví / Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých | Theses on a related topic

Studie dlouhodobé stability senzoru glukózy pro kontinuální monitorování glykémie
 (Michaela Vokounová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zatht/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)