Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ICT

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Role sociálních pracovníků a sociálních pracovnic na Úřadu práce České republiky
 (Jana Krátká)

2015, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3612 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Předpoklady sociálního pracovníka pro práci s romskou mládeží
 (Tomáš Kozel)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vurby/ | Humanitní environmentalistika / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální služby v ČR, odborné předpoklady sociálních pracovníků
 (Petra Králová)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//d56l6o// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Osobnostní předpoklady sociálních pracovníků pracujících s mentálně postiženými
 (Erika DIVOKÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//53wuxg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Přístup sociálních pracovníků a způsoby zvládání životních situací klienty v hmotné nouzi
 (Barbora Šilhánková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jfdck/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální začleňování klientů propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
 (Hana NOVOTNÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4wnpbv// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální začleňování klientů s nařízenou ústavní výchovou do společnosti po dosažení zletilosti
 (Václav NOVOTNÝ)

2014, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5toxfc// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Význam sociální práce při začleňování osob se zrakovým postižením do společnosti
 (Alena Hosnedlová)

2015, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB6963 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Sociální začleňování osob propuštěných z výkonu trestu
 (Andrea PROCHÁZKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f2mfr2// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Sociální reprezentace sociální práce s lidmi s duševním onemocněním u psychiatrů, psychologů a sociálních pracovníků
 (Veronika Horehleďová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w9k7q/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)