Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

aktivní stárnutí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Příprava na aktivní stárnutí pohledem věkové skupiny 60+
 (Michaela Dubinová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/voemb/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv stárnutí populace na spotřebu a životní úroveň
 (Hana Musilová)

2018, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//02a3rk// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Vzdělávání seniorů v rámci univerzity třetího věku jako forma aktivního stárnutí
 (Veronika IFKOVICH)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lo15jl// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Aktivní stárnutí - vzdělávací programy pro seniory
 (Pavla VYROUBALOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4dcgrf// | Sociologie / Sociologie - Andragogika | Theses on a related topic

Životní spokojenost členů aktivit v klubech pro seniory
 (Zuzana Freislebenová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cm0no/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Aktivní životní styl a kvalita života seniorů
 (Jana PROKOPOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//eddekc// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Seniorská městečka jako vzor aktivního stárnutí?
 (Veronika Šubíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oqihw/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Příprava na stáří a stárnutí z pohledu seniorů žijících aktivním životním stylem
 (Petra Zbořilová)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//q911ee// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Aktivita jako projekt: Etnografie volnočasových center pro seniory
 (Jaroslava Hasmanová Marhánková)

2011, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t6xqo/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Vliv gender pension gap na ohrožení chudobou žen pobírajících starobní důchod
 (Adrian POHANKA)

2021, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//b9z9mg// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)