Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

everydayness

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Reorienting Everydayness: Social Performances of Female Parisians in Émile Zola's The Ladies' Paradise and L'Assommoir
 (Wassachol SIRICHANTHANUN)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8uit8s// | Humanities / Euroculture | Theses on a related topic

Násilí, podvody a každodennost: Analýza pole jako nový přístup k výzkumu organizovaného zločinu
 (Petr Kupka)

2016, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v76fe/ | Politologie (čtyřleté) / Politologie | Theses on a related topic

Každodennost v díle Alberta Camuse
 (Irena Točíková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6vbm/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Každodennost v řeckém dětském domově v Budkově (okres Třebíč)
 (Hana Kubová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svhsx/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Každodennost špilberské věznice za dob italských karbonářů a polských revolucionářů
 (Lucie Kadlčková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqdhn/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic

Michelangelo Antonioni, povrch každodennosti
 (Jan Kratochvil)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uctsp/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Vplyv výstavby vodnej nádrže Šance na každodennosť obyvateľstva
 (Zuzana Lipková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nxv8t/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Sonda do každodennosti partnerství: sociální vztahy v heterosexuálních párech tvořených studentem a pracujícím
 (Anna Voralová)

2018, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//di7cxa// | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Reprezentace všednosti v poezii Skupiny 42
 (Pavla LENCOVÁ)

2017, Disertační práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9ynfrn// | Teorie a dějiny literatury / Dějiny novější české literatury | Theses on a related topic

Absurdita každodennosti
 (Julie HRNČÍŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//36dm0s// | Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)